Làm Zalo hiệu quả header image ≡ Menu

Facebook marketer – Họ là ai ?

Vâng tôi cũng là 1 Facebook marketer , công việc chủ yếu của tôi là phát triển cộng đồng facebook thông qua fanpage và Group . Còn những ai nữa… cũng là 1 Facebook marketer ??

Facebook marketer

  1. Muốn phát triển thương hiệu cá nhân thông qua tài khoản cá nhân profile
  2. Muốn tăng hiện quả kinh doanh , lợi ích
  3. Phát triển thương hiệu
  4. Muốn phát triển cộng đồng với mục đích phi lợi nhuận hoặc nhằm mang tới hiệu quả kinh doanh lâu dài

Bạn nằm có nằm trong 4 mục trên không ? .

Hãy xác định chính xác bạn đang muốn làm gì và chuẩn bị theo dõi đúng chuyên mục đó trên website của mình.

Với mục đích chia sẻ là chính mong được các bạn góp ý để phát triển về sau

Một Ngày Mới

Một Ngày Mới

Chia sẻ at Marketing online
Tôi thích tìm hiểu, khám phá những thứ mới, thích cafe và yêu con gái
Một Ngày Mới

Khóa học : Bán hàng trên Zalo

Khóa học : Cầm tay chỉ việc bán hàng hiệu quả trên Zalo tại HCM

Duy nhất : 21/8 tại Quận 1 - HCM

Chỉ dành cho 30 bạn đầu tiên

Liên Hệ Ngay

Auto kết bạn Zalo theo vị trí

Tiếp cận 100.000 người quanh khu vực Cửa Hàng với chi phí 0đ ? Hãy dùng thử phầm mềm auto kết bạn của chúng tôi. Đảm bảo doanh thu của bạn sẽ tăng nhanh chóng !!!
Liên Hệ Ngay

by Một Ngày Mới

Tôi thích tìm hiểu, khám phá những thứ mới, thích cafe và yêu con gái

0 comments… add one

Leave a Comment