Làm Zalo hiệu quả header image

Làm Zalo hiệu quả

≡ Menu

Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng trên Facebook

Bài viết này mình sẽ đưa ra một số cách trọn cộng đồng để phát triển phù hợp với nhu cầu và đối tượng mục tiêu của những ngành đặc thù

1 : Những yếu tố nào để chọn mục tiêu

– Chọn mục tiêu để phát triển cộng đồng phụ thuộc 2 yếu tố của người làm marketing đó là trực tiếp hoặc gián tiếp..

+ Trực tiếp : Lập fanpage hoặc group mang tên của sản phẩm + dịch vụ

+ Gián tiếp : Lập nhiều fanpage hoặc group phục vụ cho mục tiêu mà mình nhắm tới

Xem tiếp bài viết