Làm Zalo hiệu quả header image ≡ Menu

Facebook Marketing từ A tới Z

Facebook Marketing từ A tới Z

Bài viết này mình liệt kê các mục mà người làm Marketing Facebook cần tìm hiểu

 • Tổng quan về Facebook marketing

 1. Facebook marketer : Họ là ai ?
 2. Facebook User
 3. Facebook Fanpage
 4. Facebook Group
 5. Các chỉ số trên Facebook
 • Điều khoản trên Facebook

 1. Quyền và trách nhiệm
 2. Quảng cáo trên Facebook
 3. Quy định về Fanpage và Group
 • Quảng cáo trên Facebook

 1. Sét quảng cáo
 2. Hình ảnh quảng cáo
 3. Thanh toán quảng cáo
 4. Quảng cáo bài viết
 5. Quảng cáo Fanpage
 6. Lỗi khi quảng cáo trên Facebook
 • Fanpage

 1. Cách đặt tên Fanpage
 2. Các phương pháp phát triển Fanpage
 3. Chỉ số Fanpage
 4. Làm nội dung cho Fanpage
 • Tài khoản cá nhân ( PROFILE )

 1. Bảo mật tài khoản
 2. Sử dụng tài khoản hiệu quả
 3. Xác thực tài khoản cá nhân
 • Group

 1. Phát triển group
 2. Vài điều cơ bản về group

choosing from images stream

0 comments… add one

Leave a Comment